College door collega’s, georganiseerd door Goedegebuure tandtechniek is geaccrediteerd voor het Q keurmerk. Dit houdt tevens in dat de deelnemers aan deze nascholing geregistreerd worden in het Kwaliteitsregister Tandartsen voor een geaccrediteerde cursus. Het Q-Keurmerk® staat voor échte kwaliteit en is het keurmerk voor alle bij- en nascholing in de Tandheelkunde. Alle cursusaanbieders die kwaliteit echt inzichtelijk en meetbaar willen maken kiezen voor accreditatie met het Q-Keurmerk®. De NVT is de grondlegger van het Q-Keurmerk®. Per 1 april 2008 is de Stichting Het Qualiteits Accreditatie-instituut Tandheelkunde (QuAT) – Q-Keurmerk® opgericht.

KRT registreert deskundigheidsbevorderende activiteiten zoals: cursussen, congressen & symposia, e-learning, ICO (intercollegiaal overleg), maar ook ALV (algemene ledenvergaderingen). We spreken van erkende scholing als de activiteit voldoet aan de criteria uit de reglementen van KRT .

College door collega’s (Goedegebuure tandtechniek) is een erkende CRKBO instelling. De laatste audit is geweest op 10 maart 2021. Deze audit geeft het recht om de erkenning weer voor 4 jaar te voeren.