Na inschrijving heeft de deelnemer een bedenktijd van 14 dagen en kan het congres kosteloos geannuleerd worden.

Annulering door cursist

De deelnemer betaalt de inschrijvingskosten direct online via de website. Mocht de deelnemer willen annuleren dan kan dat tot 6 weken voor aanvang van het congres. Het inschrijvingsbedrag wordt dan volledig terug gestort. Mocht de annulering niet op tijd gedaan worden, vervalt het recht op terugbetaling van het inschrijfgeld.

Annulering door College door collega’s

College door collega’s behoudt zich het recht voor om (een gedeelte van) het congres te annuleren. Dit kan bijvoorbeeld gebeuren bij te weinig inschrijvingen of bijvoorbeeld bij calamiteiten. De cursist ontvangt dan het betaalde inschrijfgeld volledig retour. Bij gedeeltelijke annulering wordt een evenredig deel van het inschrijfgeld geretourneerd.