College door collega’s maakt gebruik van gastsprekers. De gastspreker verzorgt zijn/haar presentatie met behulp van lichtbeelden. De lichtbeelden worden in de vorm van hardcopys beschikbaar gesteld aan de cursisten. Deze publicaties zijn auteursrechtelijk beschermd.

De gastsprekers zijn- en blijven eigenaar van de gepubliceerde presentaties. Niets uit de gepubliceerde presentaties mag worden gereproduceerd.