Immediate Dentin Sealing and Deep Margin Elevation

Bij het adhesief hechten van keramische materialen aan elementen moet een heel aantal stappen doorlopen worden. Tijdens het prepareren zijn er al een aantal keuzes te maken. Welke preparatie maak je en als je dan kiest voor die minimaal invasieve preparatie, hoe kan je dan zo goed mogelijk hechten?  Hechten aan dentine is minder voorspelbaar, maar door de juiste keuzes te maken op het juiste moment kun je toch voorspelbaar hechten. Mogelijk wil je de outline nog iets minder diep leggen en denk je na over een deep margin elevation. Dit zou ook helpen om de cofferdam goed aan te kunnen brengen en een goede afdruk te maken. Kun je wel elk afdrukmateriaal gebruiken als je immediate dentin sealing toepast? En als je dan gaat cementeren, hoe kun je dan het beste hechten aan de eerder aangebrachte laag? En kan je cementeren met een gewoon composiet? Na deze prestatie kun je voorspelbaar hechten aan glazuur en dentine.

Leerdoelen

– Benoemen van de stappen van een immediate dentin sealing;

– Benoemen van de stappen van een adhesief te plaatsen restauratie;

– Indicatiegebieden van een deep margin elevation kennen.

CV

Carline van den Breemer (3 januari 2022) studeerde Tandheelkunde aan de Rijksuniversiteit Groningen en voltooide de studie in 2013. Zij is werkzaam bij het Centrum voor Tandheelkunde en Mondzorgkunde te Groningen, waar zij in 2018 is gepromoveerd op Immediate Dentin Sealing. Het onderzoek combineert zij met het werken in de algemene praktijk bij DentiQ in Maarssen. Haar aandachtsgebieden zijn de restauratieve en adhesieve tandheelkunde en evidence-based dentistry.