Ai, waar komt toch die pijn vandaan?

Bijna elke tandarts of kaakchirurg heeft wel eens te maken met onbegrepen pijnklachten. Vaak wordt in eerste instantie aan dentogene oorzaak gedacht, maar helaas hebben niet alle pijnklachten een (zuiver) dentogene oorzaak. Tijdens deze presentatie wordt ingegaan op wat er zoal in de differentiële diagnose van een dentogene pijn staat en leggen we uit hoe een eenvoudig aanvullend onderzoek een schat aan informatie kan opleveren.

Leerdoelen

Deelnemers leren een differentiële diagnose van onbegrepen pijnklachten in het aangezicht op te stellen.

Deelnemers leren een eenvoudig aanvullend klinisch onderzoek van het hoofd/halsgebied uit te voeren.

Deelnemers leren een differentiële diagnose van onbegrepen pijnklachten te versmallen tot een werkdiagnose.

Deelnemers leren hoe myofasciale pijnen zich kunnen uiten.

Deelnemers leren globaal hoe myofasciale pijnen behandeld worden.

Occlusie, blijf bij je leest

Al sinds de KNO-arts James B. Costen in de 30-er jaren de relatie tussen kaakgewrichtsklachten en gebitsocclusie beschreef, worden in de tandheelkunde temporomandibulaire dysfuncties (TMD’s) (preventief) behandeld door correctie van de gebitsocclusie. Door de toename van onze kennis over het kauwstelsel en onze kennis over de oorzaken van TMD’s blijkt de relatie tussen gebitocclusie en TMD’s heden ten dage niet meer zo helder. Zo is het maar zeer de vraag of er een oorzaak-gevolgrelatie tussen beide bestaat. Ook zijn er maar bitter weinig goed opgezette studies die het effect van een (preventieve) occlusale correctie laten zien als het gaat om het voorkomen van TMD’s.

Aan de andere kant weet elke tandarts dat occlusie- en met name articulatie van cruciaal belang is voor lange termijn gebitsbehoud. Helemaal wanneer een gebit gerestaureerd of zelfs geconstrueerd moet worden komt het aan op deze begrippen. Vaak wordt het focus gelegd op de occlusie, want vaak komen we in de tandheelkunde niet weg met een te hoge restauratie, maar eigenlijk is de articulatie nog interessanter, want hiermee kunnen schadelijke laterale krachten worden gegeneerd.

Ik denk dat gebitsocclusie en – articulatie anno 2023 allerminst achterhaalde begrippen zijn en juist bijzonder belangrijk zijn in de preventieve, restauratieve en reconstructieve tandheelkunde. Maar ook in de parodontologie en de tandheelkundige slaapgeneeskunde spelen zij een belangrijke rol. 

Leerdoelen

Deelnemers leren een complex reconstructief probleem te herkennen.

Deelnemers hoe een oplossing voor complex reconstructief tandheelkundig probleem wordt gevonden.

Deelnemers leren waaruit een behandelplan van een complex reconstructief probleem bestaat.

En nu, behandelen!

Tijdens deze duopresentatie komen 4 casus aan bod die illustreren hoe de problematiek die Naomi Doelen en James Huddleston Slater tijdens hun lezingen bespraken, in de praktijk kan worden opgelost. Met de nadruk op kan, want een behandelplan is een afweging van een groot aantal factoren die in een andere situatie mogelijk anders kan uitpakken.  

Leerdoelen

Deelnemers kunnen de rol tussen gebitocclusie, -articluatie en het voorkomen van TMD’s aan de hand de huidige stand van wetenschappelijk onderzoek beschrijven.

Deelnemers kunnen uitleggen wat de invloed van gebitocclusie en -articluatie op het functioneren van het kauwstelsel zijn.

Deelnemers hebben inzicht in de rol van gebitocclusie en -articluatie bij de uitgangspunten van een tandheelkundig restauratief/reconstructief behandelplan.

CV

Dr. James J.R. Huddleston Slater (1972) is tandarts-gnatholoog en heeft een eigen tandartspraktijk in het centrum van Groningen. Hij houdt zich naast de algemene tandheelkunde bezig met de diagnostiek en behandeling van patiënten met chronische aangezichtspijn. Naast de algemene praktijk is James gastdocent aan het Universitair Medisch Centrum Groningen. Hij geeft regelmatig college aan tandartsen en kaakchirurgen in opleiding over diagnostiek en behandeling van patiënten met aangezichtspijnen. Verder is James klinisch-epidemioloog,  secretaris van de stichting Kennisinstituut Mondzorg (KIMO) en hoofdredacteur van het Nederlands Tijdschrift voor Tandheelkunde (NTVT).