Endodontisch behandelde elementen: harde en zachte weefsels

Bij het adhesieve herstel van endodontisch behandelde elementen komen veel facetten van de tandheelkunde samen. Je moet keuzes maken omtrent het harde weefsel en hoe je de vorm van het element gaat herstellen. De keuze tussen directe en indirecte restauraties is een dagelijks dilemma. Maar voordat je toekomt aan restaureren, loop je vaak tegen problemen aan met het zachte weefsel. Door de tandheelkundige, restauratieve erfenis uit het verleden liggen de randen vaak subgingivaal. De isolatie onder rubberdam, aanbrengen van je matrix en het maken van je afdruk (digitaal of analoog) wordt hierdoor bemoeilijkt. We kennen allemaal de stress wanneer nét voordat je gaat vullen of de afdruk wilt maken, het bloedende tandvlees het feestje bederft. Hoe richt je jouw behandeling zo in, dat je wél voorspelbaar adhesief kunt werken, zonder deze stress? Na deze presentatie is tissue geen issue meer en kunt u met vertrouwen de functie van het endodontisch behandelde element herstellen.

Leerdoelen

– Beoordelen van de prognose van het endodontisch behandelde element;

– Benoemen van de mogelijkheden voor de manipulatie van de weke delen vóór en tijdens de restauratieve behandeling;

– Indicatiegebieden van een gingivectomie, kroonverlenging en deep margin elevation kennen;

– Indicatiegebieden voor een directe of indirecte restauratie op een endodontisch behandeld element.

CV

Maurits de Kuijper (17 mei 1989) studeerde Tandheelkunde aan de Rijksuniversiteit Groningen en voltooide de studie in 2014. Hij is werkzaam bij het Centrum voor Tandheelkunde en Mondzorgkunde te Groningen, waar hij in 2021 is gepromoveerd op het herstel van endodontisch behandelde molaren. Het onderzoek combineert hij met het begeleiden van studenten bij het vervaardigen van kroon- en brugwerk. Tevens is hij verbonden aan het Centrum voor Bijzondere Tandheelkunde van het Martiniziekenhuis en aan Mondzorgcentrum Winschoten. Per november 2022 is hij adjunct-hoofdredacteur van het Nederlands Tijdschrift voor Tandheelkunde. Zijn aandachtsgebieden zijn de restauratieve en adhesieve tandheelkunde en evidence-based dentistry.