Just breathe… 

Ondertussen heeft er bijna niemand niet gehoord over koude douches, ‘Wim Hoffen’ en ademhalingsoefeningen. Maar hoe breed we dat implementeren onder volwassenen, hoe weinig er wordt gesproken over ademhalen bij kinderen. Kinderen zijn geen kleine grote mensen. Kinderen hebben eigen syptomen, een eigen ‘0-waarde’ en zullen nauwelijks aangeven dat er klachten bestaan – zij kennen simpelweg niet anders. In deze lezing neem ik je mee om de signalen te leren kennen en herkennen van ademhalingsproblemen bij kinderen. Met name tijdens slaap. Wat doen we eigenlijk precies met slapen en hoe kunnen we wanneer en bij wie behandelen. 

  • Stadia van slaap 
  • Symptomen van slaap verstoord ademen 
  • Hoe en naar wie verwijzen op welk moment 

De envelope of function: de verbinding van boven en onder

Een ondergesneeuwd en stoffig stukje theorie sinds het afleggen van het tandartsexamen waarvan de Posselt figuur toch wel het meest weggezakte onderdeel blijkt te zijn. In deze lezing neem ik je mee naar de grensbewegingen van de Posselt figuur, welke verschillende envelopes er zijn en het belangrijkste: waarom deze theorie essentieel is om boven met onder succesvol te kunnen verbinden. En als deze ‘ ruimte’ te klein is, wat de verschijningen daarvan zijn, de klachten en hoe we dat kunnen uitvragen en testen. 

  • Envelopes of function 
  • De John Kois vragenlijst 
  • De verschijningsvormen van de envelopes

Leerdoelen

  • De stadia van slaap kennen
  • Symptomen van slaap verstoord ademen herkennen
  • Weten hoe en naar wie je verwijst op welk moment

En nu, behandelen!

Tijdens deze duopresentatie komen 4 casus aan bod die illustreren hoe de problematiek die Naomi Doelen en James Huddleston Slater tijdens hun lezingen bespraken, in de praktijk kan worden opgelost. Met de nadruk op kan, want een behandelplan is een afweging van een groot aantal factoren die in een andere situatie mogelijk anders kan uitpakken.  

Leerdoelen

Deelnemers kunnen de rol tussen gebitocclusie, -articluatie en het voorkomen van TMD’s aan de hand de huidige stand van wetenschappelijk onderzoek beschrijven.

Deelnemers kunnen uitleggen wat de invloed van gebitocclusie en -articluatie op het functioneren van het kauwstelsel zijn.

Deelnemers hebben inzicht in de rol van gebitocclusie en -articluatie bij de uitgangspunten van een tandheelkundig restauratief/reconstructief behandelplan.

 

CV 

Afgestudeerd 2012, ACTA Amsterdam

2014 – heden Werkzaam bij DentiQ Tandartsen, Autotransplantatieteam Utrecht

2016 – 2020 Opleiding John Kois Seattle

2019 – heden Oprichter BITE Functional Dentistry

2020 – heden Werkzaam bij Proclin Rotterdam, Autotransplantatieteam Rotterdam

2021 – heden Mentor bij John Kois Seattle

2021 – Mini Residency Airway Tandhee lkunde

2022 – NVVRT erkend Restauratief Tandarts