College door collega’s respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Wij gebruiken uw gegevens om de inschrijvingen zo snel en gemakkelijk mogelijk te verwerken. Voor het overige zullen wij deze gegevens uitsluitend gebruiken met uw toestemming. College door collega’s zal uw persoonlijke gegevens niet aan derden verkopen en zal deze uitsluitend aan derden ter beschikking stellen, die zijn betrokken bij het uitvoeren van de organisatie van het congres. Onze medewerkers en door ons ingeschakelde derden zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren.

Alle informatie die tijdens de sessies verstrekt wordt en waarvan verwacht kan worden dat deze vertrouwelijk van aard is, wordt door medewerkers en docenten van College door Collega’s vertrouwelijk behandeld.

College door collega’s gebruikt de verzamelde gegevens om haar klanten de volgende diensten te leveren: als u zich inschrijft voor een activiteit, hebben we de gevraagde persoonlijke- en betaalgegevens nodig om uw bestelling uit te voeren en u van het verloop daarvan op de hoogte te houden.

Met uw toestemming gebruiken wij uw gegevens om u te informeren over ontwikkelingen binnen College door collega’s en over onze activiteiten. Als u hier niet langer prijs op stelt, kunt u ons dat laten weten door ons een e-mail te sturen.

Indien u nog vragen mocht hebben over de Privacy Policy van College door collega’s, dan kunt u ons dat per email laten weten. Wij helpen u verder als u informatie nodig heeft over uw gegevens of als u deze wilt wijzigen. In geval wijziging van onze Privacy Policy nodig mocht zijn, dan zal deze wijziging terstond op deze pagina worden doorgevoerd.