College door collega’s is een initiatief van Goedegebuure tandtechniek.

De eerste colleges werden georganiseerd in 2000.

Alle colleges worden gegeven bij Goedegebuure tandtechniek in huis of de naastgelegen tandartspraktijk Ede Mondzorg.

De cursussen hebben een Q-certificering en leveren u dus geaccrediteerde punten op voor het Kwaliteits Register Tandartsen en zijn altijd kleinschalig.
College door Collega’s is ontstaan vanuit de gedachte dat het goed is en plezier geeft om van elkaar te leren. De cursist leert van de docent (= een collega tandarts) én van de groep collega’s en omgekeerd. Iedereen leert dus in zo’n kleine interactieve groep van elkaar.

College door collega’s (Goedegebuure tandtechniek) is een erkende CRKBO instelling.

We streven er naar om regelmatig cursussen te ontwikkelen waarin theorie en praktijk – college en practicum – gecombineerd worden. We ontwikkelen cursussen waarin tandheelkunde en tandtechniek hand in hand gaan en waar een klinische en een theoretische component in zit.

In 2022 wordt het eerste meerdaags congres georganiseerd in Antwerpen.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:

Goedegebuure Tandtechniek
Reehorsterweg 25

6717 LD Ede
0318  632 908
www.goedegebuure.nl

info@collegedoorcollegas.nl